Terminus (2015) (da)

Terminus 2015

Terminus Download - Kri­gen mel­lem USA og Iran er på sit hø­je­ste, øko­no­mi­en er kørt i sænk og overalt blus­ser der uro­lig­he­der op. Den for­sum­pe­de me­ka­ni­ker David for­sø­ger at få li­vet til at hæn­ge sam­men, men værk­ste­det er ved at luk­ke og te­e­na­ger­dat­te­ren An­na­bel­le vol­der pro­ble­mer ef­ter mo­de­rens alt for tid­li­ge død. Alt er kaos. En af­ten styr­ter en me­teor ned og blæn­der David, så han kø­rer galt i sin bil. Han over­le­ver, men er ikke rig­tig sig selv bag­ef­ter. Alle sår er miraku­løst for­s­vun­det, og han be­sid­der plud­se­lig en ufor­klar­lig ind­sigt - han ved, at en fo­re­stå­en­de atom­krig er uund­gå­e­lig.
  • Se Film
  • Online Fuld
  • Gratis Stream
  • Download Torrent
  • Se Online
  • Download Film
  • Gratis streaming